ChatPDF

ChatPDF

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: chatpdf.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ChatPDF trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trò chuyện với bất kỳ bản PDF nào. Tham gia cùng hàng triệu sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia để trả lời ngay các câu hỏi và tìm hiểu nghiên cứu bằng AI

Trang web: chatpdf.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ChatPDF theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.