Castor EDC

Castor EDC

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: castoredc.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Castor EDC trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Castor là hệ thống thu thập dữ liệu điện tử (EDC) được xếp hạng hàng đầu. Các giải pháp EDC, eConsent, ePRO, eCOA, Digital Enrollment, eSource và eTMF của Castor cho phép các nhà nghiên cứu dễ dàng nắm bắt và tích hợp dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào và phân cấp các thử nghiệm của họ.

Trang web: castoredc.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Castor EDC theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.