FormX.ai

FormX.ai

formextractorai.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng FormX.ai cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tự động trích xuất và thu thập dữ liệu bằng AI. FormX là công cụ trích xuất dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển đổi thông tin từ tài liệu vật lý thành dữ liệu kỹ thuật số có cấu trúc.

Trang web: formx.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với FormX.ai theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.