Castmagic

Castmagic

app.castmagic.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Castmagic cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Biến âm thanh podcast thành nội dung sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Gấp 10 lần nội dung của bạn. Tải lên Mp3 của bạn, tải xuống các ghi chú hiển thị, tóm tắt, nội dung nổi bật, trích dẫn, bài đăng trên mạng xã hội, v.v.

Trang web: castmagic.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Castmagic theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.