Booktab

Booktab

web.booktab.it

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Booktab cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Booktab là một nền tảng tư vấn và nghiên cứu sách học đa phương tiện. Với Booktab bạn có thể truy cập thư viện kỹ thuật số của mình. Nhấn vào một cuốn sách để mở nó và lật qua các trang. Bạn sẽ có thể chú thích, gạch chân, ghi chú, nhưng không chỉ: trên sách Booktab, bạn sẽ tìm thấy các video giáo dục, hoạt ảnh tương tác, âm thanh bằng tiếng Ý và ngôn ngữ gốc, bản đồ khái niệm có thể chỉnh sửa và bài tập tương tác để kiểm tra kiến ​​thức của bạn.

Trang web: booktab.it

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Booktab theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.