Bookshop

Bookshop

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: bookshop.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Bookshop trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bookshop.org là một chợ sách trực tuyến ra mắt vào tháng 1 năm 2020. Sứ mệnh đã nêu của nó là "hỗ trợ tài chính cho các hiệu sách độc lập ở địa phương". Bookshop, Inc., một công ty tư nhân, đã được chứng nhận là Tập đoàn B.

Trang web: bookshop.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bookshop theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.