Threat Stack

Threat Stack

app.threatstack.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Threat Stack cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Threat Stack, Inc. là một công ty phần mềm bảo mật máy tính của Mỹ. Nó tự nhận mình là nhà cung cấp các giải pháp tuân thủ và quản lý bảo mật đám mây được phân phối bằng mô hình Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), được tiếp thị cho các doanh nghiệp và công ty thuộc mọi quy mô. Công ty là một tập đoàn tư nhân có trụ sở tại Boston, Massachusetts.

Trang web: threatstack.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Threat Stack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.