Bitnami

Bitnami

bitnami.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Bitnami cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bitnami là thư viện gồm các trình cài đặt hoặc gói phần mềm dành cho các ứng dụng web và nhóm giải pháp cũng như các thiết bị ảo. Bitnami được tài trợ bởi Bitrock, một công ty được thành lập năm 2003 tại Seville, Tây Ban Nha bởi Daniel Lopez Ridruejo và Erica Brescia. Ngăn xếp Bitnami được sử dụng để cài đặt phần mềm trên Linux, Windows, Mac OS X và Solaris. VMware đã mua lại Bitrock, cùng với hai tài sản lớn nhất của nó - Bitnami và InstallBuilder, vào ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Trang web: bitnami.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bitnami theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.