Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Markup Hero cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Markup Hero là một ứng dụng miễn phí, mạnh mẽ để chụp và chia sẻ ảnh chụp màn hình cũng như chú thích hình ảnh, tệp PDF và trang web. Được tạo cho Mac, Windows, Linux và trình duyệt web của bạn.

Trang web: markuphero.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Markup Hero theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.