Avid Ratings

Avid Ratings

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: avidratings.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Avid Ratings trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phản hồi và hiểu biết của chủ nhà được thực hiện đơn giản. Chuyển phản hồi chuyên sâu của khách hàng thành thông tin chi tiết có thể hành động, giúp bạn thúc đẩy doanh số bán hàng, nâng cao nhận thức về thương hiệu và xác định các lĩnh vực thành công.

Trang web: avidratings.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Avid Ratings theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.