Authzed

Authzed

app.authzed.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Authzed cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cơ sở dữ liệu quyền được quản lý cho mọi người Quyền có vẻ đơn giản nhưng việc biến một ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có thành một hệ thống ủy quyền linh hoạt, hiệu quả và an toàn thì không. Authzed cho phép bạn lưu trữ, truy vấn và xác thực tất cả các quyền của ứng dụng ở cùng một nơi.

Trang web: authzed.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Authzed theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.