Apollo Studio

Apollo Studio

studio.apollographql.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Apollo Studio cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Apollo Studio là nền tảng đám mây giúp bạn xây dựng, xác thực và bảo mật biểu đồ của tổ chức. Nền tảng đồ thị Apollo - hợp nhất các API, vi dịch vụ và cơ sở dữ liệu thành một biểu đồ mà bạn có thể truy vấn bằng GraphQL.

Trang web: apollographql.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Apollo Studio theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.