AppCoda

AppCoda

appcoda.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng AppCoda cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

AppCoda là một trong những cộng đồng lập trình iOS hàng đầu. Mục tiêu của chúng tôi là hướng dẫn mọi người cách xây dựng ứng dụng bằng các hướng dẫn dễ đọc và chất lượng cao. Học bằng cách làm là trọng tâm của tài liệu học tập của chúng tôi.

Trang web: appcoda.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AppCoda theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.