Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Learn AdaCore cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Learn.adacore.com là một nền tảng học tập tương tác được thiết kế để dạy ngôn ngữ lập trình Ada và SPARK. Với các khóa học bao gồm các phòng thí nghiệm thực hành và các đoạn mã dễ hiểu, bạn sẽ có cơ hội xem, hiểu và thử nghiệm các khả năng ngôn ngữ.

Trang web: learn.adacore.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Learn AdaCore theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.