Adam.ai

Adam.ai

platform.adam.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Adam.ai cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Quản lý cuộc họp tất cả trong một. adam.ai là nền tảng quản lý cuộc họp tất cả trong một thông minh để nắm bắt, quản lý và chia sẻ kiến ​​thức trước, trong và sau cuộc họp, biến nội dung thành tài sản có giá trị và thúc đẩy kết quả kinh doanh thành công.

Trang web: adam.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Adam.ai theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.