Zerodha Varsity

Zerodha Varsity

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: zerodha.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Zerodha Varsity trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Thị trường chứng khoán và giáo dục tài chính mở và miễn phí. Varsity là một bộ sưu tập sâu rộng và chuyên sâu về thị trường chứng khoán và các bài học tài chính do Karthik Rangappa tại Zerodha tạo ra. Mọi người đều có thể truy cập nó một cách công khai và là một trong những tài nguyên giáo dục tài chính lớn nhất trên web.

Trang web: zerodha.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zerodha Varsity theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.