Zencal

Zencal

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: zencal.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Zencal trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Lên lịch và bán các cuộc họp một cách dễ dàng. Tạo liên kết cuộc họp và trang lập lịch đẹp mắt. Bán các cuộc họp, lớp học, lượt tham quan và nhiều nội dung khác dưới dạng một lần, theo gói, đăng ký — và nhiều hơn thế nữa!

Trang web: zencal.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zencal theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.