Wyzant

Wyzant

wyzant.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Wyzant cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tìm một gia sư chuyên nghiệp. Các bài học riêng tư 1 kèm 1 với người hướng dẫn chuyên nghiệp mà bạn lựa chọn. Gặp trực tuyến hoặc trực tiếp. Quyết định số tiền bạn trả và người bạn muốn làm việc cùng. Sự lựa chọn là của bạn.

Trang web: wyzant.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Wyzant theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.