Wave

Wave

ride.wave.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Wave cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Triển khai năng suất, kỹ năng lãnh đạo, bản thân tốt nhất, sự tự tin của bạn. Xác định mục tiêu, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và nhận được thông tin chi tiết cần thiết để phát triển. Tại nơi làm việc. Trong cuộc sống.

Trang web: wave.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Wave theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.