VOA ລາວ

VOA ລາວ

lao.voanews.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng VOA ລາວ cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đọc và nghe tin tức về Lào, Châu Á, Châu Mỹ và thế giới. Ngoài ra, VOA Lào còn trình bày các báo cáo chuyên sâu về nhiều chủ đề thời sự và tiến bộ trong y học, y tế, vệ sinh, kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ cũng như các chương trình âm nhạc.

Trang web: lao.voanews.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với VOA ລາວ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.