Vellum

Vellum

app.vellum.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Vellum cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nền tảng phát triển cho các ứng dụng LLM sản xuất. Đưa các tính năng do LLM hỗ trợ vào sản xuất bằng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, tìm kiếm ngữ nghĩa, kiểm soát phiên bản, kiểm tra định lượng và giám sát hiệu suất. Tương thích trên tất cả các nhà cung cấp LLM lớn.

Trang web: vellum.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Vellum theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.