Usermaven

Usermaven

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: usermaven.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Usermaven trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phân tích trang web và sản phẩm đã hoàn thành đúng - Cuối cùng! Tính năng theo dõi Spotless™ của Usermaven tự động ghi lại tất cả các sự kiện, loại bỏ sự phụ thuộc vào nhà phát triển và biến nó thành công cụ phân tích dễ dàng nhất dành cho các nhà tiếp thị và người sản xuất.

Danh mục:

Trang web: usermaven.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Usermaven theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.