Userdesk

Userdesk

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: userdesk.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Userdesk trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Thu thập khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn bằng Trợ lý AI tương tác với khách truy cập Giải pháp không cần mã để tạo các bot giống ChatGPT, được đào tạo trên trang web của bạn, Notion, PDF, v.v.

Trang web: userdesk.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Userdesk theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.