Uphold

Uphold

wallet.uphold.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Uphold cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tại Uphold, chúng tôi giúp bạn dễ dàng mua và bán bất kỳ loại tiền kỹ thuật số chính nào. Bạn có thể đầu tư, chuyển nhượng hoặc gửi/nhận hơn 40 loại tiền điện tử, 23 loại tiền tệ truyền thống, 4 kim loại quý và 50 cổ phiếu của Mỹ.

Trang web: wallet.uphold.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Uphold theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.