UniCourt

UniCourt

app.unicourt.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng UniCourt cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

UniCourt cung cấp dữ liệu tòa án theo thời gian thực mà bạn có thể tin cậy — được cung cấp bởi bộ API đầu tiên duy nhất trong LegalTech. UniCourt trao quyền kết hợp dữ liệu nội bộ với dữ liệu kiện tụng bên ngoài để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, tối ưu hóa các chiến lược và kết quả kiện tụng cũng như hỗ trợ các giải pháp đổi mới.

Trang web: unicourt.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với UniCourt theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.