UBCI

UBCI

ubcindex.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng UBCI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

UBCI là chỉ số cung cấp sự hiểu biết dễ dàng về xu hướng chung trong thị trường tài sản kỹ thuật số và đóng vai trò là chuẩn mực trên thị trường để sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Thị trường tài sản kỹ thuật số hiện tại gần giống với những ngày đầu của thị trường chứng khoán. Khi thị trường trở nên phức tạp hơn, chắc chắn sẽ cần một chỉ số có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho thị trường. Chỉ số là công cụ rất hữu ích đã được xác thực từ lâu trên thị trường chứng khoán truyền thống và sẽ là giao diện tốt giữa thị trường tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain và thị trường tài chính hiện tại, đóng vai trò là bước đầu tiên hướng tới một tương lai vô hạn.

Trang web: ubcindex.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với UBCI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.