X Pro

X Pro

tweetdeck.twitter.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng X Pro cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

X PRo, trước đây là TweetDeck, là một ứng dụng bảng điều khiển mạng xã hội để quản lý các tài khoản X (trước đây là Twitter). Ban đầu là một ứng dụng độc lập, TweetDeck sau đó được Twitter Inc. mua lại và tích hợp vào giao diện của Twitter. Nó tương tự như "Ứng dụng bảng điều khiển" của Twitter đã ngừng hoạt động vào năm 2016. Giống như các ứng dụng Twitter khác, nó giao tiếp với API Twitter để cho phép người dùng gửi và nhận tweet cũng như xem hồ sơ. Đây là ứng dụng Twitter phổ biến nhất với 23% thị phần tính đến tháng 6 năm 2010, chỉ sau trang web Twitter chính thức với 45,7% thị phần đăng cập nhật trạng thái mới. Nó có thể được sử dụng làm ứng dụng web, ứng dụng MacOS hoặc ứng dụng Chrome.

Trang web: tweetdeck.twitter.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với X Pro theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.