Transno

Transno

transno.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Transno cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tối giản nhưng mạnh mẽ, Transno là công cụ phác thảo tốt nhất để nắm bắt và sắp xếp thông tin. Tận hưởng tính năng tạo bản đồ tư duy chỉ bằng một cú chạm trên bất kỳ nền tảng nào để cân bằng giữa sự thuận tiện và năng suất.

Trang web: transno.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Transno theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.