Trading 212

Trading 212

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: trading212.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Trading 212 trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF với mức hoa hồng bằng 0. Đáng tin cậy và an toàn, được FCA quản lý. Thực hành với £50.000 ảo.

Trang web: trading212.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Trading 212 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.