Toveedo

Toveedo

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: toveedo.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Toveedo trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Các video Do Thái mà con bạn yêu thích, tất cả đều ở cùng một nơi. Mỗi chuỗi video chứa đầy nội dung học tập, bài hát và cuộc phiêu lưu mà trẻ em sẽ thích thú xem đi xem lại.

Trang web: toveedo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Toveedo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.