TickerTracker

TickerTracker

tickertracker.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng TickerTracker cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

TickerTracker theo dõi và phân tích danh mục đầu tư của tổ chức cũng như giao dịch nội bộ, cung cấp dữ liệu thời gian thực, cảnh báo có thể tùy chỉnh và phân tích chuyên sâu.

Trang web: tickertracker.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TickerTracker theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.