The Standard

The Standard

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: standard.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho The Standard trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Công ty Bảo hiểm Standard, còn có tên là The Standard, là một công ty tài chính và bảo hiểm của Mỹ, là công ty con của Tập đoàn Tài chính StanCorp, có trụ sở chính tại Portland, Oregon. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2015, Meiji Yasuda, một tập đoàn bảo hiểm tương hỗ của Nhật Bản, đã đưa ra lời đề nghị mua Stancorp Financial với giá 5 tỷ USD.

Trang web: standard.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với The Standard theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.