Tepez

Tepez

app.tepez.co.il

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Tepez cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hệ thống biểu mẫu của Tefaz cho phép máy tính chuyển đổi mọi biểu mẫu và quy trình tổ chức, dù phức tạp đến đâu, thành các biểu mẫu tương tác và thông minh. Hệ thống bao gồm các công cụ để quản lý và xử lý thông tin thu thập được và được nhiều tổ chức trong khu vực doanh nghiệp và công cộng sử dụng.

Trang web: tepez.co.il

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tepez theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.