Teleport

Teleport

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: goteleport.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Teleport trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Dịch chuyển tức thời là cách dễ dàng nhất, an toàn nhất để truy cập vào tất cả cơ sở hạ tầng của bạn. Nhanh hơn. An toàn hơn. Truy cập cơ sở hạ tầng nhận dạng gốc. Dịch chuyển tức thời thay thế nguồn vi phạm dữ liệu số 1 — bí mật — bằng danh tính thực sự để cung cấp quyền truy cập không tin cậy chống lừa đảo cho mọi kỹ sư và dịch vụ được kết nối với cơ sở hạ tầng toàn cầu của bạn.

Trang web: goteleport.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Teleport theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.