TalkBerry

TalkBerry

app.talkberry.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng TalkBerry cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nâng cao kỹ năng nói ngôn ngữ của bạn bằng cách nói chuyện với gia sư AI. Với TalkBerry, bạn có thể có những cuộc trò chuyện tự nhiên hấp dẫn với gia sư ngôn ngữ AI, giúp bạn phá bỏ rào cản ngôn ngữ và tiến bộ nhanh chóng để nói trôi chảy

Trang web: talkberry.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TalkBerry theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.