Sybill

Sybill

app.sybill.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sybill cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trợ lý cá nhân cho nhóm GTM Sau mỗi cuộc gọi bán hàng, Sybill tạo một bản tóm tắt chính xác và đẩy nó lên Slack + CRM. Viết một email tiếp theo dự thảo cho bạn. Ghi lại mọi từ ngữ và phản ứng phi ngôn ngữ trong báo cáo.

Trang web: sybill.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sybill theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.