SuperAnnotate

SuperAnnotate

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: superannotate.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SuperAnnotate trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xây dựng, tinh chỉnh, lặp lại và quản lý các mô hình AI của bạn nhanh hơn với dữ liệu đào tạo chất lượng cao nhất.

Trang web: superannotate.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SuperAnnotate theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.