Sun NXT

Sun NXT

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: sunnxt.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Sun NXT trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xem trực tuyến các bộ phim và chương trình truyền hình mới nhất hoặc phát trực tiếp tới Smart TV, FireTV, Chromecast, Roku, Apple TV, thiết bị di động, máy tính bảng, v.v.

Trang web: sunnxt.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sun NXT theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.