Stridekick

Stridekick

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: stridekick.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Stridekick trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Kết nối thiết bị theo dõi thể dục và cạnh tranh trong các thử thách bước đi miễn phí trên Stridekick. Chơi miễn phí với bạn bè và gia đình. Hoặc chạy thử thách từng bước cho tổ chức của bạn trên MoveSpring

Trang web: stridekick.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Stridekick theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.