Squircley

Squircley

squircley.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Squircley cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Bạn đang tìm cách thêm một số tính chất tốt đẹp của squircley cao cấp vào thiết kế của mình? Squircley là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu tạo các hình dạng hữu cơ đẹp mắt sẵn sàng sử dụng cho logo, biểu tượng và hình nền. Trình tạo xuất các tệp SVG có thể được sao chép thẳng vào khay nhớ tạm để thả vào HTML / CSS hoặc tải xuống máy tính của bạn để sẵn sàng sử dụng trong phần mềm thiết kế mà bạn chọn (Figma, Sketch, Framer, XD, v.v.)

Trang web: squircley.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Squircley theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.