Spext

Spext

spext.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Spext cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bản ghi âm tự chỉnh sửa, tóm tắt và sắp xếp? Spext được hỗ trợ bởi AI khiến điều này xảy ra một cách tự động. Chỉnh sửa, đọc lướt và tìm kiếm nội dung của bạn một cách dễ dàng.

Trang web: spext.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Spext theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.