Sounding Board

Sounding Board

dashboard.soundingboardinc.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sounding Board cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Sounding Board là một Nền tảng hỗ trợ huấn luyện thống nhất và mạng lưới huấn luyện viên được quản lý nhằm mở rộng quy mô, quản lý và đo lường sự phát triển khả năng lãnh đạo phức tạp.

Trang web: dashboard.soundingboardinc.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sounding Board theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.