Sora

Sora

soraapp.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sora cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sora, bởi Giáo dục OverDrive. Mượn sách điện tử và sách nói từ thư viện của trường bạn với Sora. Thiết lập rất đơn giản - chỉ cần tìm trường học của bạn và đăng nhập. Sau đó tải xuống hoặc truyền trực tuyến bài tập và sách yêu thích của bạn tới thiết bị của bạn.

Trang web: meet.soraapp.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sora theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.