Soon

Soon

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: soon.works

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Soon trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Quản lý lực lượng lao động cho nhóm hỗ trợ khách hàng - Công cụ lập kế hoạch nhóm. Tạo ca, quản lý nghỉ phép và sắp xếp hợp lý các hoạt động hàng ngày để phù hợp với cách bạn vận hành.

Trang web: soon.works

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Soon theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.