Songtrust

Songtrust

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: songtrust.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Songtrust trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xuất bản âm nhạc dựa trên công nghệ, Songtrust trao quyền cho người sáng tạo nắm quyền sở hữu tiền bản quyền xuất bản của họ bằng bảng điều khiển dễ sử dụng. Songtrust cung cấp thỏa thuận quản lý xuất bản linh hoạt và công bằng nhất trong ngành. Hãy cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp âm nhạc tốt hơn.

Trang web: songtrust.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Songtrust theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.