Sococo

Sococo

app.sococo.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sococo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sococo là nơi làm việc trực tuyến, nơi các nhóm phân tán đến làm việc cùng nhau mỗi ngày, cạnh nhau. Bất kể thành viên trong nhóm có thể ở đâu. Ở cuối hành lang, xuyên qua khuôn viên trường hoặc nửa vòng trái đất – làm việc trong văn phòng trực tuyến của tổ chức bạn thậm chí còn hiệu quả hơn so với làm việc trên cùng một tầng hoặc trong cùng một phòng.

Trang web: sococo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sococo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.