Soccerdrills Board

Soccerdrills Board

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: soccerdrills.de

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Soccerdrills Board trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bây giờ, hãy vẽ bài tập bóng đá của bạn để bạn có thể phát triển các bài tập huấn luyện của riêng mình và/hoặc tạo các biến thể của bài tập huấn luyện bóng đá trên Soccerdrills.

Trang web: soccerdrills.de

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Soccerdrills Board theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.