Sling TV

Sling TV

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: sling.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Sling TV trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

SLING là dịch vụ phát trực tuyến với các chương trình truyền hình trực tiếp tốt nhất, cả miễn phí và trả phí, được truyền trực tuyến tới bạn trên mọi thiết bị. Và với hơn 200 kênh, SLING có nội dung dành cho tất cả mọi người. Đó là chương trình truyền hình trực tiếp mà bạn yêu thích với chi phí chỉ bằng một nửa truyền hình cáp. Ngoài ra, hãy xem hơn 85.000 bộ phim và chương trình theo yêu cầu.

Trang web: sling.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sling TV theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.