Slapdash

Slapdash

slapdash.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Slapdash cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Slapdash là sự suy nghĩ lại về cách chúng tôi làm việc với các ứng dụng đám mây của mình, tập trung vào tốc độ, tính tiện dụng và sự thú vị. Sử dụng dòng lệnh để tìm kiếm tất cả biểu đồ Github, các vấn đề về tệp hoặc chạy các lệnh của riêng bạn.

Trang web: slapdash.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Slapdash theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.