Skyward

Skyward

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: skyward.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Skyward trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm quản lý khu học chánh Hệ thống thông tin sinh viên và ERP trường học Mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các bên liên quan của bạn. Xây dựng một nền văn hóa hiệu suất cao. Hãy là một điểm đến.

Trang web: skyward.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Skyward theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.